بعد از یک مدت

تقریبا یک سال در بلاگم نوشتم. بیشتر درباره فیلم ها. مخصوصا ژانر ترسناک که بسیار دوستش دارم. درباره فیلم نامه نویسی نوشتم. درباره نمایش نامه ای که نوشته بودم و اجرا رفت کلی مطلب نوشتم (نمایش سینما)

اما ناگهانی، تقریبا یک ماه پیش، کل مطالب را پاک کردم. نه این که بخواهم بگویم مطالب بد بود. اما بیش از حد پراکنده بود. قرار بود بیشتر درباره ژانر مورد علاقه ام  بنویسم، اما مطالب گسترده شد و خلاصه بعد از مدتی، دیگر با عشق و علاقه سراغ بلاگ نمی آمدم.

در حال حاضر، هم چنان در حال نوشتن هستم. فیلم نامه می نویسم. تمرین می کنم، تمرین می کنم و تمرین می کنم. تلاش می کنم که فیلم های کوتاهم را هر طور شده است بسازم (تا به حال سه فیلم کوتاه ساخته ام که در حد تجربه دوستشان دارم)

می خواستم این سایت را هم فراموش کنم. اما خب نمی شود. یک موقع هایی دوست داری در بلاگ خودت چیزهایی را ثبت کنی و اول از همه خودت لذتش را ببری. اگر هم شانس زد و مطلب خوانده شد که چه بهتر. و البته که دوباره آمدن به سمت سایت، به خاطر تشویق یکی از دوستانم است که گفت بی خیال پرسه های اینترنتی نشوم.

فعلا. تا پست بعدی.